Pavla Kukalová | ZUŠ Eduarda Marhuly Ostrava

Pavla Kukalová

beznazvu

Motto: „S úsměvem u klavíru!“ (Pavla Kukalová)

Vystudovala hru na klavír u Terezie Trösterové na Vyšší hudebně pedagogické škole v Ostravě a na Konzervatoři v Ostravě. Vyučuje hru na klavír, komorní hru, čtyřruční hru, korepetici, elementární improvizace na Základní umělecké škole Eduarda Marhuly.

Věnuje se rozvoji možností žáků ve hře na klavír, někteří její žáci se účastnili koncertních přehlídek (Hommage a ´C. Czerny, Múzy I. Hurníka, Máme rádi baroko a jiné), soutěží s mezinárodní účastí (Amadeus, Dvořákův Lipník), nebo na soutěžích získali ocenění (Virtuosi Per Musica di Pianoforte, Pro Bohemia, soutěže ZUŠ).

Připravuje talentované žáky oboru hra na klavír ke studiu na konzervatoři a ke studiu oboru Hudební výchova na pedagogických fakultách.

Věnuje se korepetiční činnosti s žáky školy, s některými se účastní koncertů i  soutěží celostátních a mezinárodních, společenských akcí (např. u příle­žitosti 100 let ZUŠ E.Marhuly, Festival ZUŠ, Jazz talent, Beethoveniáda).

Dlouhá léta byla hudebního oboru na ZUŠ E.Marhuly, metodicky dlouhodobě (od r. 1989 - 2008) vedla okresní klavírní sekci při ZUŠ v Ostravě, byla členkou krajské klavírní sekce a členkou okresní umělecké rady ZUŠ v Ostravě.

Na Lidové konzervatoři v Ostravě působí jako lektorka hry na klavír a jako korepetitorka v pěveckém oddělení.

Odborně vedla studenty klavírního oddělení JKGO během jejich pedagogické praxe, kterou vykonávali na ZUŠ E.Marhuly.

Získala diplom za vynikající korepetici v ústředním kole celostátních soutěží ZUŠ v letech 1991, 2002 a 2003.

V roce 1986 jí bylo uděleno Čestné uznání za vynikající pedagogickou činnost školskou komisí Národního výboru města Ostravy. V roce 1997 jí Školský úřad Ostrava udělil ocenění za pedagogickou a výchovnou práci.

2009 - Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně za celoživotní významnou pedagogickou a uměleckou činnost.

 

logo Moravskoslezský kraj

Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava – Mariánské Hory, Hudební 6 je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

logo Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje
© 2015 Všechna práva vyhrazena
Rychlý kontakt:
ZUŠ Eduarda Marhuly Ostrava
Hudební 596/6, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
T | +420 596 620 282 E | zus-e.marhuly@cmail.cz