Pavla Kovalová | ZUŠ Eduarda Marhuly Ostrava

Pavla Kovalová

 

Pavla Kovalová, klarinet

Absolvovala ostravskou Konzervatoř u Zdeňka Horáka a JAMU v Brně obor hra na klarinet u prof.Valtra Vítka. Jako členka několika dechových orchestrů a cimbalové muziky Lučina, vystupovala na významných evropských soutěžích a festivalech, ale i v Japonsku či Korei. Byla členkou operetního orchestru NDM v Ostravě.

1.9.1983 nastoupila jako učitelka hry na klarinet a zobcovou flétnu do Lidové školy umění v Ostravě-Mariánských Horách – nyní ZUŠ Eduarda Marhuly. V roce 1992 se zde stala zástupkyní ředitelky a od 1.8. 1997 dosud je ředitelkou. Po celou dobu pedagogické práce dosahuje se svými žáky velmi dobrých výsledků. Od roku 1998 se věnuje také korepetiční činnosti.

Pavla Kovalová má i jiné aktivity. Výraznou stránkou její činnosti je zpracování a organizace dalšího vzdělávání pedagogů. Od roku 2004 se stala na žádost UK Praha tutorem a posléze externím spolupracovníkem funkčního studia  ředitelů ZUŠ.

Rovněž velmi významná je i její práce v profesních organizacích, v nichž aktivně pracuje od roku 1992. V současné době je  členkou koordinační  rady Asociace ZUŠ . V roce 2012 obdržela od prezidentky AZUŠ ČR Ocenění za celoživitní přínos v péči o rozvoj základního uměleckého vzdělávání a proasazování zájmů Základních uměleckých škol.

V roce 2006 se stala spoluzakladatelkou sdružení MÚZA, které v současné době sdružuje 45 z 50 základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje. Zde vykonává funkci místopředsedkyně a je hlavní organizátorkou festivalu ZUŠ MSK MUZIÁDA.

Za svou pedagogickou činnost obdržela v roce 2013 nejvyšší resortní vyznamenání 

MŠMT medaili 2.stupně za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost.

V roce 2018 obdržela čestné uznání OSOBNOST OBVODU 2018, které jí bylo uděleno městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky.

Poslední významnou aktivitou je realizace AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY vzdělávání III. věku OSTRAVA ve spolupráci a za finanční podpory Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostravy. Projekt Akademie je určen pro studium v uměleckých oborech pro seniory, kteří mají zájem studovat a aktivně se věnovat hudbě, tanci, divadlu nebo výtvarnému umění.

logo Moravskoslezský kraj

Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava – Mariánské Hory, Hudební 6 je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

logo Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje
© 2015 Všechna práva vyhrazena
Rychlý kontakt:
ZUŠ Eduarda Marhuly Ostrava
Hudební 596/6, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
T | +420 596 620 282 E | zus-e.marhuly@cmail.cz